شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی parental imperative theory به فارسی :

نظریه الزام آور والدین درباره نقش جنسیت

نظریه پدر – مادر الزام آور

نظریه ای که معتقد است نقشهای جنسی سنتی به این علت در سالهای فرزند پروری فعال ادامه می یابند که به تضمین بقای کودکان کمک کنند. بعد از اینکه فرزندان به بزرگسالی می رسند ، والدین آزاد می شوند تا بُعد «جنس مخالف» شخصیت خود را نشان دهند.