شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی tabula rasa به فارسی :

لوح ننوشته

معنی تحت الفظی آن ، لوح سفید است ؛ به دیدگاه جان لاک اشاره دارد که معتقد بود کودکان از لحاظ اخلاقی بی طرف به دنیا می آیند.

لوح سفید