شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

hue

معنی hue به فارسی :

فام

از ابعاد رنگ که اساس نامگذاری رنگهای اصلی (مانند قرمز ، زرد ، و آبی) است و به طول موج نور مربوط می شود. {درخشندگی ، اشباع}.

فام . بعدی از احساس بینایی که بطور عمده با طول موج نور مطابقت می کند این اصطلاح به طور عمده با رنگ (color) معادل است و در واقع فام‌ها با نامهایی مثل آبی،سبز،قرمز،زرد و غیره مشخص می گردند. باید توجه نمود که فام‌ها در عین  حال بطور ثانوی با دانه امواج نور ه

رنگ، فام