شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی circadian rhythm به فارسی :

چرخه‌های زیستی. اصطلاحی پوششی برای تمام انواع "دوره‌ای بودن" سیستم‌های زیست‌شناختی. آنچه بیش از همه مورد مطالعه قرار گرفته، ریتم‌های شبانه‌روزی است.

چرخه شبانه روزى