شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی chunking به فارسی :

تقطیع، دسته‌بندی

کنده‌ سازی. اصطلاحی که اولین بار توسط جورج میلر در ارتباط با فرآیند سازمان‌دهی، که در آن "تکه‌های" کوچک اطلاعات مجزا از نظر ادراکی و شناختی جمع‌آوری شده و بشکل یک "کل" هماهنگ یا "کنده" در آورده می‌شود پیشنهاد شد.

تکه سازی

تقسیم مطلب به بخش های معنی دار به منظور یادسپاری آن.