شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی anger به فارسی :

خشم

خشم

مردن در نظریه کوبلر – راس که طی آن چون فرد مجبور است بمیرد بدون اینکه فرصت انجام دادن همه کارهای مورد علاقه خود را داشته باشد ، دچار عصبانیت می شود.

خشم

خشم

خشم