شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی psychoanalysis به فارسی :

روانکاوی

روان تحلیلگرى

روان کاوی

نظریه زیگموند فروید درباره شخصیت و نظام درمان برای درمان کردن اختلال های روانی.

روان کاوی

روانکاوی

رویکرد روانکاوی

روان تحلیلگرى

روانکاوی

1- روشی برای درمان روان رنجوریها که فروید بنیان نهاد و به دست پیروان وی گسترش یافت. 2- از نظام های نظری در روانشناسی که بر پایه تجارب حاصل از کاربرد روش روانکاوی تکوین یافته است.