شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی androgenes به فارسی :

آندروژنها

نام عمومی هورمونهای جنسی نرینه. معروفترین آنها تستوسترون است که از بیضه ها ترشح می شود. {غده های جنسی}.