شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی trust versus distrust به فارسی :

اعتماد در برابر بی اعتمادی

نخستین مرحله رشد روانی- اجتماعی از دیدگاه اریکسون (0 تا یکسالگی) که در طی آن شیرخوار یا می فهمد که نیازهایش برآورده می شوند یا پی می برد که عقیم می مانند.