شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی thyroid gland به فارسی :

غده تیرویید

از غده های درونریز ، واقع در ناحیه ی گردن ؛ هورمون تیروکسینِ آن نقش مهمی در تعیین میزان سوخت و ساز بدن بر عهده دارد. {غده ی درونریز}.

غده تیروئید