شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی symbiosis به فارسی :

همزیستی

دوره ای که طی آن کودکان وابستگی نزدیکی به مادر پیدا می کنند و این وابستگی تا آنجا پیش می رود که درجاتی از همجوشی شخصیت میان آن دو به وجود می آید.

همزیستی (در زیست شناسی)

همزیستی

همزیستی