شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی job analysis به فارسی :

تحلیل شغلی. اصطلاحی فاقد دقت برای مطالعه جنبه‌های مختلف مشاغل خاص. این جنبه‌ها از تکالیف و وظائف گرفته، تا امتحان کیفیات مطلوب کارمند، شرایط استخدامی از جمله حقوق و مزایا، امکانات ارتقاء، مرخصی و غیره را در بر می‌گیرد.

تحلیل شغلی