شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی echoic memory به فارسی :

حافظه پژواکی

حافظه پژواکی

ذخیره حسی شنیداری

حافظه پژواکی. حافظه حسی که زمانی کوتاه (2 تا 3 ثانیه) پس از یک محرک شنوایی مختصر دوام می‌یابد.