شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی color circle به فارسی :

دایره رنگ‌ها

دایره رنگ

آرایش رنگهای فامی بر محیط دایره به ترتیبِ جایگاه طیفی آنها همراه با رنگهای قرمز و ارغوانی غیرطیفی. این آرایش به گونه ای است که رنگهایی که مقابل هم قرار می یگرند رنگهای مکمل محسوب می شوند. {سه بعدی رنگ نما}.