شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی autonomy به فارسی :

خودگردانی، خود مختاری

خود پیروی، استقلال عمل

خودمختارى

خودمختاری

در نوجوانی ، درک خود به صورت فردی مجزا و خودگردان. نوجوانان برای راهنمایی ، بیشتر به خودشان و کمتر به والدین متکی هستند و تصمیم گیری عاقلانه می کنند.

خود پیروی، استقلال عمل

خودمختاری، استقلال عملی

خودمختاری (خود پیروی)