شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی apparent به فارسی :

حرکت ظاهری. اصطلاحی پوششی برای تعداد زیادی پدیده‌های ادراکی که در آن شخص اشیاء ثابت را در حالت حرکت "می‌بیند".

ظاهری