شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی natural-nurture controversy به فارسی :

مناقشه وراثت- محیط. این اصطلاح به بحث "سرنوشت- تربیت" یا مقالات فلسفی، مناقشه "فطری نگری- تجربی نگری" نیز مشهور است. بحث پر‌سابقه‌ای است در مورد سهم نسبی تجربه (تربیت، محیط، یادگیری) و وراثت (سرشت، استعداد ارثی) در ساختمان ارگانیسم، به