شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی amygdala به فارسی :

آمیگدال بخشی از مجموع هسته‌های قاعده‌ای. آمیگدال ساختمانی کوچک و بادامی شکل روی سقف شاخ تامپورال بطن‌حانبی در انتهای تحتانی هسته‌ دم‌دار است.

بادامه

امیگدال، بادامه