شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی urethra به فارسی :

مجرای ادرار

مجراییکه ادرار را از مثانه به خارج از بدن هدایت می کند ؛ علاوه بر آن ، در جنس مذکر منی را نیز به خارج می برد.