شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی body image به فارسی :

تصویر بدن

برداشت فرد از ظاهر بدنش و نگرش وی نسبت به آن.

تصویر بدن. تصویر ذهنی هر شخص از اندام خود، بخصوص از دیدگاه دیگران. عده‌ای این اصطلاح را  فقط در مورد ظاهر فیزیکی بکار می‌برند، اما برخی آن را در مفهومی گسترده‌تر که اعمال بدنی، حرکات و هماهنگی را نیز در بر می‌گیرد مورد استفاده قرار می‌دهند. تصویر بدن در خ

انگارة‌ بدن، تصویر بدن

تصویر بدنی