شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی drive stimulus reduction به فارسی :

کاهش محرک سائق

کاهش یا حذف محرک هایی که با یک سائق همراه اند. این کار معمولاً پیش از آنکه خود سائق عملاً کاهش یابد اتفاق می افتد ؛ مثلاً پیش از آنکه اثر نوشیدن آب به مغز برسد و سائق تشنگی را کاهش دهد خشکی دهان ، لب ها ، و گلو از بین می رود.