شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی vaginismus به فارسی :

واژینیسم

گرفتگی عضلات مهبل (واژینیسم)

انظباض غیرارادی و اسپاسم عضلات واژن.

گرفتگی عضلات مهبل