درباره دیکشنری روان

فرهنگ لغات جامع روانشناسی و روانپزشکی

495000

کاربران پسندیده

102

مشارکت در ترجمه

44000000

هزینه صرف شده

21380

واژگان فوق تخصصی

50800

واژگان موجود

روان دیک چیست؟

تمام شاخه های علمی ، تخصصی و صنعتی دارای واژه هایی در زبان انگلیسی هستند که معنی و مفهوم آنها را در فرهنگ لغات معمولی نمیتوان یافت. علوم روانپزشکی و روانشناسی بیش از هر تخصص دیگری دارای واژه های انگلیسی هستند که تخصصی محسوب شده و معنی آنها را نمیتوان در دیکشنری یافت. حتی برخی از این لغات در زبان عام انگلیسی دارای یک معنی هستند و در علوم پزشکی معنای دیگری دارند.

روان دیک به عنوان اولین فرهنگ لغات تخصصی روانشانسی و روانپزشکی فارسی ، اقدام به جمع آوری ، ویرایش و انتشار پایگاه داده عظیمی از معانی و توضیحات واژگان تخصصی در این حوزه به صورت رایگان پرداخته است. تا کنون بیش از 50 هزار کلمه و عبارت در روان دیک ثبت گردیده و روزانه در حال افزایش است.

دیکشنری روان را دنبال کنید

اطلاعات بیشتر از دیکشنری رابین
دیکشنری روان توسط تعدادی از روان پزشکان و متخصصان روانشناسی با توجه به نیازهای موجود و عدم وجود منابع فارسی ایده پردازی شده و به بهترین شکل ممکن راه اندازی شده است.
دیکشنری روان  وابسته به هیچ نهاد و ارگانی نبوده و کاملا با هزینه شخصی راه اندازی شده است.
کمک مالی به دیکشنری روان
شما میتوانید با کلیک بر روی دکمه زیر با مبلغ دلخواه خود به وبسایت دیکشنری روان کمک مالی نموده و ما را در گسترش خدمات این درگاه یاری نمایید.