شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی screening assessment for gifted elementary and middle school students به فارسی :

غربالگری سنجش دانش‌آموزان تیزهوش دبستان و راهنمایی