شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی retrieval به فارسی :

بازیافت

فرایند یادآوری یا توانایی به یاد آوردن یا بازشناسی اطلاعات ذخیره شده.

بازیابی

بازیابی،‌ بازیافت، یادآوری

بازیابی

ردیابی اطلاعات در حافظه.