شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی programmed learning به فارسی :

یادگیری برنامه ای

یادگیری برنامه ای

یک روش آموزشی که در آن اطلاعات در مراحل کوچک به یادگیرنده ارائه می شوند و بلافاصله پس از هر فعالیت یادیگری درباره درستی و نادرستی فعالیت یادگیری به یادگیرنده بازخورد داده می شود و به او فرصت داده می شود تا سرعت یادگیری مناسب خودش را انتخاب نماید.