شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی placebo به فارسی :

دارونما

دارونما (پلاسیبو)

نوعی ماده غیرموثر که به عنوان داروی اثربخش به کار می رود ؛ در آزمایشها به گروه گواه اختصاص دارد.

دارو نما

پلاسیبو

{دارونما}.