شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی personal fable به فارسی :

افسانه شخصی

اعتقاد فرد به بی همتا بودن تجربه خودش

افسانه شخصی

افسانه شخصی

اعتقاد نوجوانان به اینکه استثنایی و منحصر به فرد هستند و باعث می شود که نتیجه بگیرند دیگران نمی توانند افکار و احساسات آنها را درک کنند و شاید باعث شود که فکر کنند نسبت به مخاطرات آسیب پذیر نیستند.