شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی parathyroid glands به فارسی :

غده های پاراتیرویید

غده های درونریزی در مجاورت غده تیرویید ؛ هورمونهای آنها سوخت و ساز کلسیم را تنظیم می کنند و از این راه تداوم تحریک پذیری عادی دستگاه عصبی را میسر می سازند. کم کاری غده های پاراتیرویید موجب بیماری «گرفت عضلانی» می شود. {غده درونریز}.

غده‌های پاراتیروئید