شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی overextension به فارسی :

بیش گستری

در یادگیری زبان ، گرایش کودکان به گسترش زیاده از حد حوزه ی کاربرد یک واژه. برای مثال ، کودک ممکن است همه ی حیوانها را «هاپو» بنامد.