شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی neurotransmitters به فارسی :

ناقل‌های عصبی، نوروترانسمیتر‌ها. ناقل‌های عصبی پیام رسان‌های عصبی کلاسیک هستند که به سرعت توسط نورون پیش سیناپسی آزاد می‌شوند، در شکاف سیناپسی پخش می‌شوند، و روی نورون پس سیناپسی تاثیر تحریکی یا مهاری دارند. ناقل‌های عصبی به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ آمین‌ها