شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی mental retardation به فارسی :

عقب ماندگی ذهنی. این اختلال یک سندرم رفتاری است که علت، مکانیسم، سیر و پیش آگهی واحدی ندارد. طبق تعریف "انجمن امریکایی نقیصه عقلی" (AAMD) ، عقب ماندگی ذهنی به عملکرد هوشی کلی که به طور قابل ملاحظه پایین‌تر از حد طبیعی است و موجب اختلال همزمان در

عقب ماندگی ذهنی

کارکرد هوشی زیر هنجار همراه با اختلال در سازگاری اجتماعی.

عقب ماندگی ذهنی

عقب ماندگی ذهنی

هوش زیر بهنجار