شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی memory به فارسی :

حافظه. این اصطلاح مفهومی کلی دارد و به آن گروه از جریانات روانی که فرد را به ذخیره کردن تجارب و ادراکات و یادآوری مجدد آنها قادر می‌سازد، اطلاق می‌شود. از نظر بالینی حافظه بر اساس فاصله زمانی بین تحریک و یادآوری به سه نوع تقسیم می‌شود. اصطلاحات حافظه فوری

حافظه

کمکهای حافظ

حافظه

حافظه

حافظه

حافظه