شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی intelligence quotient iq به فارسی :

هوشبهر، بهره هوش. هوشبهر عبارتست از نسبت سن عقلی به سن زمانی ضربدر 100 (برای این‌که رقم حاصل اعشاری نباشد).

بهره ی هوشی

هوشبهر