شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی euthanasia به فارسی :

مرگ آسان

شیوه خاتمه دادن به زندگی فردی که به بیماری علاج ناپذیری مبتلاست.

مرگ آرام

مهرین کشی

امکان پذیر ساختن مرگ طبیعی بیمار رو به مرگ از طریق عدم کاربرد روشهای احیا ؛ کشتن فردی که از یک بیماری لاعلاج رنج می برد (کشتن از روی ترحم) ؛ یا کشتن فردی که از لحاظ اجتماعی دیگر مثمر ثمر شمرده نمی شود (مرگ گزینشی).