شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی electroencephalogram eeg به فارسی :

شاخص فعالیت الکتریکی مغز است.

موج نمای الکتریکی مغز، مغز نگار الکتریکی

الکترو‌آنسفالوگرام، الکتروآنسفالوگرافی.  EEG  در مطالعه بیماران مبتلا به صرع و مشکوک به اختلال تشنجی اهمیت اساسی دارد. در ارزیابی آثار مغزی بیماریهای سمی و متابولیک و در مطالعات اختلالات خواب نیز کمک کننده است.

برق نگاره ی مغز (یی یی جی)

نگاره ای که از طریق اتصال الکترودها به پوست سر (و گاهی مغز گشوده) و درشت نمایی فعالیت خودجوش برقی مغز ، به دست می آید. از ویژگیهای آشنای یی یی جی ظهور موجهای آلفا (8 تا 13 هرتز) و موجهای کم بسامد دلتاست.

موج نمای الکتریکی مغز