شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی electroconvulsive therapy ect به فارسی :

درمان با تشنج برقی (یی سی تی)

روشی برای درمان افسردگی شدید: جریان خفیف برق از مغز گذرانده می شود و حالت حمله ی شبیه تشنج صرعی در بیمار به وجود می آید. {درمان با ضربه ی برقی}.

الکتروشوک، درمان با تشنج الکتریکی. الکتروشوک یکی از موثرترین روش‌های درمانی در روان‌پزشکی است. معهذا، این روش درمانی از ابتدا مورد بحث و جدل بوده است. در آوریل 1938 یوگوسرلتی و لوسیویی نی اولین تشنج درمانی را به انجام رساندند.