شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی disregard or distortion of consequences به فارسی :

بی اعتنایی به پیامدها یا تحریف آنها

کوشش برای گریز از تحقیر خود از راه کوچک جلوه دادن صدماتی که در نتجیه عمل غیراخلاقی خود حاصل شده است.