شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی determinism به فارسی :

علّی نگری

جبرگرایی

علَى نگرى

جبر گرایی. مفهومی‌ است که می‌گوید، اولاً اعمال ما نمی‌تواند چیزی را در زندگی ما که با روابط علّی بر قرار شده است تغییر دهد، و دوماً، انسان قادر به استفاده از اراده خود و انتخاب بین خوب و بد در اعمال خود نیست.

جبرگرایی یا تعیین گری

آیینی که به موجب آن اعمال براساس رویدادهای گذشته تعیین می شوند.

جبرگرایی