شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی concept به فارسی :

مفهوم

مفهوم

ویژگیها یا روابط مشترک طبقه ای از اشیا و اندیشه ها. مهفوم ها ممکن است مربوط به اشیای عینی باشند (مانند مفهوم «چنار» که به نوع معینی از درخت اشاره دارد) یا مربوط به اندیشه های انتزاعی (مانند «برابری» ، «عدالت» ، و «عدد») ، اما در هر حال به روابط مشترک بین انواع گوناگون اشیا یا اندیشه ها اشاره دارند. {مفهوم احتمالاتی ، مفهوم کلاسیک}.

مفهوم

مفهوم

مفهوم کلی