شما برای واژه روبرو جستجو کرده اید:

معنی client به فارسی :

درمانجو، موکل، مشتری، خریدار خدمات یا متاع. در زمینه‌های غیر طبی به جای اصطلاح بیمار به دریافت کننده خدمات بهداشت روانی اطلاق می‌شود.

درمان جو